Свръхтежки товари

Тясната ни дългогодишна специалност е пренасянето на различни свръхтежки товари. За целта изграждаме специални товароподемни конструкции и изваждаме тонажните съоръжения от точка А, товарим и придвижваме до точка Б, къде отново разтоварваме на желаното от Вас място.

 

Вижте част от активностите ни по преместване на свръхтежки товари.